برگزاری مسابقات هان مادانگ قهرمانی استان خراسان رضوی

پیرو اعلام های قبلی، اطلاعیه شرایط برگزاری مسابقات هان مادانگ استان خراسان رضوی اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان خراسان رضوی، مسابقات هانمادانگ استان در رده سنی خردسالان و نونهالان در دو رده کمربند آبی و به پایین و قرمز و مشکی برگزار می‌شود.

هکچنین در رده سنی نوجوانان و جوانان - بزرگسالان در رده قرمز و بالا بانجام خواهد شد. (کمربندهای پایین تر از قرمز این رده های سنی با تایید مربی قادر به حضور هستند.) 

جهت ثبت نام متقاضیان از طریق هماهنگی با مربیان اقدام کنند.

مسابقات هان مادانگ جام خراسان رضوی در آیتم های زیر برگزار می شود:

1 - آپ چاگی رکوردی: 20 ثانیه 

2 - آپ چاگی تعادلی: زمان آزاد

3 - دولیو چاگی رکوردی: 20 ثانیه 

4 - دولیو گاگی تعادلی: زمان آزاد 

5 - یوپ چاگی رکوردی: 20 ثانیه 

6 - یوپ چاگی تعادلی: زمان آزاد 

7 - موم دولیو چاگی رکوردی: 20 ثانیه 

8 - موم دولیو چاگی تعادلی: زمان آزاد 

  • 07:14
  • 1400/06/09
  • 3029