انتصاب در هیات تکواندو استان کرمانشاه

با صدور حکمی از سوی ریاست هیات تکواندو استان دبیر کمیته پومسه در بخش بانوان هیات انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کرمانشاه، با صدور حکمی از سوی مهدی همتی رییس هیات تکواندو استان، سمیرا نظری به عنوان دبیر کمیته پومسه در بخش بانوان هیات تکواندو استان انتخاب شد.

  • 01:22
  • 1400/06/10
  • 3549