از سوی فدراسیون جهانی تکواندو؛

رنکینگ ماه سپتامبر پاراتکواندوکاران اعلام شد

فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی هوگوپوشان در ماه سپتامبر را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، فدراسیون جهانی، رنکینگ پاراتکواندوکاران در ماه سپتامبر را اعلام کرد.

"فاطمه دودانگه" در وزن 49- کیلوگرم (K44) با 10/98 امتیاز رده هفدهم را به خود اختصاص داده است؛ "رایحه شهاب" در وزن 58+ کیلوگرم (K44) با 18/30 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفته و "مهتاب نبوی" با 85 امتیاز همچنان در رده نخست وزن 58- کیلوگرم (K41) قرار دارد. 

"سعید صادقیان‌پور" در وزن 61- کیلوگرم (K42) با 124 امتیاز در رده دوم قرار دارد و "سجاد جوانبخت" در این وزن و کلاس 44 با 20/12 امتیاز در رده نوزدهم جای گرفته است.

"محمدرضا شعباني" در وزن 75- کیلوگرم (K42) با کسب 42/40 امتیاز رده چهارم را به خود اختصاص داده است و "مهدی کردلو" دیگر نماینده این وزن با 5/16 امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.

"احمد نریمانی" هوگوپوش وزن 75+ کیلوگرم (K42) با 86 امتیاز صدرنشینی خود را حفظ کرد. "مهدی بهرامی آذر" در وزن 75+ کیلوگرم (K43) با 67/80 امتیاز به جایگاه دومی خود تداوم بخشید.

"مهدی پوررهنما" در وزن 75- کیلوگرم (K44) با 112/56 امتیاز در رده سوم قرار دارد. "محمود جعفرزاده" نیز با22/72 امتیاز در رده هجدهم جای گرفته است. "علیرضا بخت" در این وزن در رده پنجاه و دوم قرار دارد.

"اصغر عزیزی" پاراتکواندوکار وزن 75+ کیلوگرم (44 K) با 95/62 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد. "حامد حق‌شناس" دیگر نماینده کشورمان در این وزن با 40/83 امتیاز رده یازدهم را به خود اختصاص داد. 

  • 08:54
  • 1400/06/16
  • 8159