پیگیری مشکلات شهرستان نیمروز با حضور رییس هیات تکواندو سیستان و بلوچستان

طاهری نسب رییس هیات تکواندو سیستان و بلوچستان به منظور پیگیری مشکلات تکواندو شهرستان نیمروز در این شهرستان حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان سیستان و بلوچستان،  در راستای توسعه، تعمیم و اشاعه تکواندو و به منظور راه اندازی فعالیت های تکواندو مردان و زنان در شهرستان نیمروز جلسه ای با حضور طاهری نسب رئیس هیات تکواندو استان، هرمزی رییس آموزش و پرورش نیمروز و نقدی رییس هیات تکواندو تکواندو این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد فضاها و سالن های تمرینی مناسب در اختیار هیات تکواندو این شهرستان قرار گیرد.

  • 12:18
  • 1400/06/23
  • 3986