کسب افتخاری ارزشمند توسط جوانان شایسته تکواندوکار کرمانشاه

جوانان شایسته تکواندوکار کرمانشاه به عضویت کمیسیون ورزش تشکل های جوانان استان کرمانشاه در آمدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کرمانشاه، با حضور رئیس و نائب رئیس مجمع جوانان استان اعضای هیات رئیسه کمیسیون ورزش تشکل های جوانان استان کرمانشاه انتخاب شدند.

فردین مقدادی و امیررضا ایلخانی از تکواندوکاران شایسته کرمانشاهی به ترتیب به عنوان رئیس کمیسیون و دبیر کمیسیون ورزش تشکل های جوانان استان کرمانشاه منصوب شدند.

  • 09:16
  • 1400/06/24
  • 4145