244 نفر در آزمون ارتقاء کمربند دوره 264 مازندران شرکت کردند

آزمون دوره 264 ارتقاء کمربند قرمز تا دان دو در استان مازندران و دو بخش مردان و زنان به صورت مجازی  برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان مازندران، آزمون دوره 264 ارتقاء کمربند قرمز تا دان دو در استان و دو بخش مردان و زنان با حضور 244 نفر به صورت مجازی  برگزار می شود.

تعداد شرکت کنندگان به شرح ذیل است:

دختران///
آزمون قرمز: 59 نفر
آزمون پوم یک: 41 نفر
آزمون دان یک: 15 نفر
آزمون پوم دو: 27 نفر
آزمون دان دو: 17 نفر

پسران///
آزمون قرمز: 35 نفر
آزمون پوم یک: 17 نفر
آزمون دان یک: 7 نفر
آزمون پوم دو: 23 نفر
آزمون دان دو: دو نفر

ضمنا اسامی ممتحنین آزمون به شرح زیر است :

حسین زارع، احمد رشوندی، نسرین ساعدی، منا شاه بهرامی و شبنم میرزایی

  • 14:22
  • 1400/06/27
  • 4196