معرفی سکونشینان نونهال پسر استان البرز

مسابقات قهرمانی پسران نونهال استان البرز روز پنج شنبه - 11 آذرماه در خانه تکواندو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان البرز، مسابقات قهرمانی نونهالان پسر با حضور 161 هوگوپوش در اوزان دهگانه روز پنجشنبه - 11 آذرماه در خانه تکواندو استان برگزار شد.

این رقابتها با حضور 161 نوهال مشتاق بر روی سه شیهاپ جانگ روز پنج شنبه مورخ 1400/9/11 برگزار شد تا سکونشینان اوزان دهگانه مشخص گردد.

نتایج کسب شده به شرح زیر است:

وزن اول:
1-امیر عباس قنبرزاده
2-هانی اتحادی
3-سبحان رجبی - محمد امین حیدری

وزن دوم:
1-مهدی رحمتی
2-محمد شایان فنایی
3-نوید ندرخانی - طاها گودرزی

وزن سوم:
1-امیر علی پور افضل
2-نیما معینی فر
3-علی بیات - آرین یکه خانی

وزن چهارم:
1-محمد پارسا تیلانی
2-مهدتی تاتی
3-بهامین پوستین دوز - جمشید اسماعیل زاده

وزن پنجم:
1-آرش ضامنی
2-محمد حسین قلی زاده
3-علی مرادبیگی - محمد علی نظری

وزن ششم:
1-محمد جواد ربعلی زاده
2-پارسا دهقانی
3-حمید رضا پورمیرزایی - محمد امین حیدری

وزن هفتم:
1-رادمهر داوری راد
2-علی رضا پیوند
3- سجاد مهدوی - حسین کشاورز

وزن هشتم:
1-حمید رضا احمدوند
2-محمد امین نامجو
3-محمد رضا خدادای - مهیار امیدی

وزن نهم:
1-امیر حسین بیگلری
2-رضا میرزا احمدی
3-محمد رضا دولتخانه - یاسین زیارتی

وزن دهم:
1-امیر حسین قهرمانی
2-محمد عرفان نصرآبادی
3-امیر علی سلیمی فر - اشکان فدوی

سهیل نوذری و علی اصغر اکرمی به عنوان داور نمونه معرفی شدند.

مسئولیت برگزاری رقابت ها رامحمد علی اقبال دوست و داود صالحی  بر عهده داشتند.

  • 11:23
  • 1400/09/13
  • 3180