عضویت باقری معتمد در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک

دومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک امروز و با حضور ۱۱ عضو برگزار شد که طی آن باقری معتمد با ۱۱ رای به عنوان نماینده کمیسیون ورزشکاران در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

به گزارش روابط فدراسیون تکواندو به نقل از سایت کمیته ملی المپیک؛ حمیده عباسعلی، مجتبی عابدینی، محمد باقری معتمد، سجاد گنج زاده و زهرا نعمتی ۵ ورزشکار دیگری هستند که در رای گیری امروز با کسب آراء لازم به عنوان ۵ نماینده دیگر کمیسیون ورزشکاران برای شرکت در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک انتخاب شدند تا به همراه بهداد سلیمی در مجمع سالجاری حضور یابند.

زهرا نعمتی کاندید عضویت در هیات اجرایی و محمد بیداریان کاندید حضور در مجمع عمومی بودند که پیش از رای گیری انصراف خود را اعلام کردند.

سجاد گنج زاده رئیس، نجمه خدمتی نایب رئیس، مصطفی نودهی دبیر کمیسیون بهمراه بهداد سلیمی، مجتبی عابدینی، محمد بیداریان، محمد باقری معتمد، حسین ساوه شمشکی، زهرا نعمتی ، ثریا آقایی و حمیده عباسعلی ۱۱ عضوی بودند که در نشست امروز حضور داشتند.

لازم به ذکر است در پایان با تصویب ۱۱ عضو کمیسیون، محمد بیداریان از رشته شنا به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب و معرفی شد.  

با توجه به ۲۰ نفره بودن کمیسیون ورزشکاران، نشست های این کمیسیون با نصف به علاوه یک عضو رسمیت پیدا می کند.

  • 19:58
  • 1400/09/14
  • 3990