دومین مرحله اردوی انتخابی نوجوانان پسر کردستان برگزار مى شود

با برگزاری مرحله اول اردو انتخابی به منظور شناسایی ترکیب تیم نوجوانان، مرحله دوم اردوهای آمادگی پسران استان کردستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کردستان، با برگزاری مرحله اول اردو انتخابی به منظور شناسایی ترکیب تیم نوجوانان، مرحله دوم اردوهای آمادگی پسران استان کردستان برگزار می شود.

این مرحله از اردو با حضور 18 تکواندوکار از امروز چهارشنبه - 17 آذر تا جمعه-19 آذر در شهرستان سنندج برگزار می شود.

با زمان بندی اعلام شده از سوی کمیته فنی استان برنامه تمرینی به صورت سه نوبت صبح، عصر و شب در دو روز اول و یک نوبت صبح در روز پایانی پیگیری خواهد شد.

  • 22:26
  • 1400/09/16
  • 2787