پس از برگزاری مرحله اول اردو صورت می گیرد؛

برگزاری دومین مرحله اردوی انتخابی نوجوانان دختر کردستان

با برنامه ریزی از سوی کمیته فنی استان به منظور شناسایی ترکیب تیم نوجوانان، مرحله دوم اردوهای آمادگی دختران استان کردستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کردستان، با برنامه ریزی از سوی کمیته فنی استان به منظور شناسایی ترکیب تیم نوجوانان، مرحله دوم اردوهای آمادگی دختران استان کردستان برگزار می شود.

این مرحله از اردو با حضور 22 تکواندوکار از امروز چهارشنبه - 17 آذر تا جمعه-19 آذر همزمان با اردوی گروه پسران در شهرستان سنندج برگزار می شود.

با زمان بندی اعلام شده از سوی کمیته فنی استان برنامه تمرینی به صورت سه نوبت صبح، عصر و شب در دو روز اول و یک نوبت صبح در روز پایانی پیگیری خواهد شد.

  • 22:33
  • 1400/09/16
  • 2532