دوره مربیگری درجه سه بانوان تهران برگزار شد

دوره آموزش مربیگری درجه سه بانوان استان تهران در دو بخش تئوری و عملی به مدت شش روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان تهران؛ دوره آموزش مربیگری درجه سه بانوان تهران، در دو بخش تئوری و عملی به صورت مجازی و حضوری با حضور ۲۵شرکت کننده، از شنبه - ۱۳ آذر ماه به مدت شش روز برگزار گردید.

این دوره آموزشی در بخش تئوری به صورت مجازی و زیر نظر اساتید “فاطمه درحی (قوانین و مقررات کیوروگی و پومسه)، زهرا توکلی (هانمادانگ) و آزاده یاسایی (کوچینگ)” طی روزهای۱۳ تا ۱۵ آذر ماه پیگیری شد.

همچنین بخش عملی به صورت حضوری طی روزهای چهارشنبه تا جمعه ( ۱۷ - ۱۹ آذر ماه) زیر نظر اساتید “آزاده یاسایی (اصول مبارزه و آمادگی جسمانی)،ف ریبا نظم ده (شناخت و کلیات حرکات پایه و فرم و فلسفه) در سالن شهید کبکانیان برگزار گردید.

  • 10:38
  • 1400/09/20
  • 2939