برگزاری مسابقات انتخابی المپیاد نوجوانان پسر لرستان

مسابقات انتخابی المپیاد نوجوانان پسر لرستان در خانه تکواندو استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان لرستان، مسابقات انتخابی المپیاد نوجوانان پسر استان روز 19 آذرماه با حضور بیش از 70 نفر در خانه تکواندو استان برگزار گردید.

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

وزن 45- کیلوگرم:
1. امیرحسین خُرمان(بروجرد)
2. سید طاها موسوی فرد(خرم آباد)

وزن 48- کیلوگرم:
1. مهدی زیدعلی(بروجرد)
2. یونس هاشمی(بروجرد)
3. امیرمحمد صوفی زاده(خرم آباد)

وزن 51- کیلوگرم:
1. صالح نیکومنش(بروجرد)
2. حسین رضایی(درود)
3. احمدکاظمیان(درود)

وزن 55- کیلوگرم:
1. محمدمهدی پارسا(بروجرد)
2. امیرپاشا لعلی(بروجرد)
3. محمدرضا رئوفی(درود)

وزن 59- کیلوگرم:
1. سیدمهدی میرضیایی(درود)
2. محمد بختیاری(بروجرد)
3. علی قیطانی(بروجرد)

وزن 63- کیلوگرم:
1. ابوالفضل زرین جویی(بروجرد)
2. سام یاراحمدی(خرم آباد)
3. محمدیاسین صارمی(بروجرد)

وزن 68- کیلوگرم:
1. پارسا کوهی(بروجرد)
2. مبین گودرزی(بروجرد)
3. ابوالفضل ولی پور(خرم آباد)

وزن 73- کیلوگرم:
1. فرزاد اعلمی(بروجرد)
2. محمد روزبهانی(بروجرد)
3. امیرحسین ذولفقاری(بروجرد)

وزن 78- کیلوگرم:
1. محمدمهدی لعلی(بروجرد)
2. امیر سلیمانیان(خرم آباد)
3. ابوالفضل چگنی(خرم آباد)

وزن 78+ کیلوگرم:
1. علیرضا معظمی گودرزی(بروجرد)
2. حسین علیزاده کاکایی(خرم اباد)
3. محمدیاسین قائدرحمت(درود)

  • 23:19
  • 1400/09/20
  • 2235