زمان برگزاری رقابت های جام خلیج فارس تغییر کرد/ ششم دی‌ماه، برگزاری مسابقات لیگ برتر

رقابت‌های گروه دوم لیگ برتر تکواندو که قرار بود روز دوشنبه – 29 آذرماه برگزار شود، با درخواست تیم‌ها به تعویق افتاد و ششم دی‌ماه انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو "جام خلیج فارس" یادواره شهید محسن حججی با حضور پنج تیم شهرداری ورامین، فرمانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، جوانه و مس سونگون ورزقان در گروه اول و شش تیم لوازم خانگی کن، صنعت مس کرمان، پالایش نفت آبادان، پاس، معتمد و پارسیان البرز در گروه دوم از روز دوشنبه - ششم دی ‌ماه کار خود را آغاز می‌کند.

طبق قرعه‌کشی انجام شده رقابت‌های هفته اول تا سوم گروه دوم باید روز دوشنبه – 29 آذرماه برگزار می‌شد که با درخواست تیم‌ها به تعویق افتاد و با اعلام سازمان لیگ دوشنبه - ششم دی‌ماه دیدارهای هفته اول و دوم از گروه اول و دوم انجام خواهد شد.

همزمان با مسابقات گروه اول، دیدارهای هفته اول و دوم هر دو گروه انجام خواهد شد.

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

مرحله اول///

گروه اول:

تاریخ برگزاری: ششم دی‌ماه///

هفته اول///
تیم شهرداری ورامین – استراحت
تیم دانشگاه آزاد اسلامي - تیم مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه
تیم فرمانیه – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان

هفته دوم///
تیم فرمانیه – استراحت
تیم دانشگاه آزاد اسلامي – تیم شهرداری ورامین
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان – تیم مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام می شود///

هفته سوم///
تیم مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه – استراحت
تیم دانشگاه آزاد اسلامي – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان
تیم فرمانیه – تیم شهرداری ورامین

هفته چهارم///
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان – استراحت
تیم  دانشگاه آزاد اسلامي – تیم فرمانیه
تیم شهرداری ورامین – تیم مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه

هفته پنجم///
تیم دانشگاه آزاد اسلامی – استراحت
تیم فرمانیه – تیم مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان – تیم شهرداری ورامین

گروه دوم:

تاریخ برگزاری: ششم دی‌ماه///

هفته اول///
تیم پاس – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان
تیم شرکت پالایش نفت آبادان – تیم پارسیان البرز
تیم معتمد – تیم لوازم خانگی کن

هفته دوم///
تیم پاس – تیم پارسیان البرز
تیم شرکت پالایش نفت آبادان – تیم معتمد
تیم لوازم خانگی کن - تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان

تاریخ برگزاری: متعاقبا اعلام می شود///

هفته سوم///
تیم پاس – تیم لوازم خانگی کن
تیم شرکت پالایش نفت آبادان – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان
تیم معتمد – تیم پارسیان البرز

هفته چهارم///
تیم پاس – تیم معتمد
تیم شرکت پالایش نفت آبادان – تیم لوازم خانگی کن
تیم پارسیان البرز – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان

هفته پنجم///
تیم پاس – تیم شرکت پالایش نفت آبادان
تیم معتمد – تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان
تیم لوازم خانگی کن – تیم پارسیان البرز

سه تیم از هر گروه به مرحله نهایی راه پیدا می کند که تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام می‌شود.

  • 09:26
  • 1400/09/27
  • 3429