انتصاب در هیات تکواندو استان کرمانشاه

با صدور حکمی از سوی ریاست هیات تکواندو کرمانشاه مسئول کمیته فرهنگی هیات انتخاب شد‌.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کرمانشاه، با صدور حکمی از سوی مهدی همتی رییس هیات تکواندو استان، امیر رضا ایلخانی به عنوان مسئول کمیته فرهنگی هیات تکواندو استان انتخاب شد.

  • 09:19
  • 1400/09/28
  • 4124