در گروه پسران؛

مسابقات آزاد قهرمانی حوزه جنوب غرب تهران برگزار می شود

مسابقات آزاد قهرمانی تکواندو حوزه جنوب غرب،در گروه پسران و رده های سنی نونهالان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان تهران؛ رقابتهای آزاد قهرمانی تکواندو حوزه جنوب غرب در گروه پسران  در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان و رده های کمربندی سبز - آبی و قرمز - مشکی در اوزان دهگانه پنجشنبه - نهم دی ماه در باشگاه بدر واقع در خیابان ایت الله سعیدی، خیابان پژاوند روبروی بوستان شقایق برگزار می گردد.

شرایط سنی و اوزان///
رده سنی نونهالان  – متولدین ۸۵/۱۰/۱۱ تا ۸۸/۱۰/۱۰
۳۳- ۳۷-۴۱ -۴۵ -۴۹ -۵۳-۵۷ -۶۱ -۶۵ -۶۵ + کیلوگرم

رده سنی نوجوانان _ متولدین ۸۳/۱۰/۱۱ تا ۸۵/۱۰/۱۱
۴۲- ۴۴- ۴۶- ۴۹- ۵۲- ۵۵- ۵۹- ۶۳- ۶۸- ۶۸+کیلوگرم 

وزن کشی این رقابتها چهارشنبه هشتم دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۹ در کانون فرهنگی تربیتی حر واقع در میدان راه آهن خیابان شوش غربی انجام خواهد شد.

مهلت ثبت نام  این رقابتها در سایت مسابقات تا هفتم  دی ماه  است.

نکات مهم

  • ثبت وزن در سایت مسابقات می بایست درست باشد و بازیکن در همان وزن ثبت شده در سایت می بایست در رقابت ها شرکت کنند در غیر اینصورت از جدول حذف خواهند شد.
  • همراه داشتن کارت واکسن برای کلیه بازیکنان الزامی است.
  • در صورت نداشتن کارت واکسن ارائه تست منفی پی سی ار تا ۷۲ ساعت قبل از برگزاری مسابقات یا دادن تست پی سی ار در روز وزن کشی الزامی است.

در صورت عدم همراه داشتن کارت واکسن و تست پی سی ار در روز وزن کشی، بازیکن از لیست برگزاری حذف خواهد شد.

  • مربیان جهت کوچینگ بازیکنان خود با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات جهت دریافت کارت کوچینگ و حضور در سالن اقدام نمایند
  • استفاده از ماسک برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد
  • به دلیل شرایط موجود ،ورود والدین و تماشاچی به سالن برگزار ممنوع می باشد .

  • 13:33
  • 1400/09/29
  • 4394