آزمون دوره 265 ارتقاء کمربند استان کردستان برگزار شد

آزمون دوره 265 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو در هردو گروه زنان و مردان استان کردستان برگزار و نتایج آن اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو و به نقل از هیات تکواندو استان کردستان، آزمون دوره 265 ارتقاء کمربند قرمز تا مشکی دان دو در هردو گروه زنان و مردان استان کردستان برگزار و نتایج آن اعلام گردید.

این آزمون به صورت غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن تخصصی تکواندو TAEKAPP پیگیری شد.

در بخش مردان کورش زندی به و در بخش زنان مهری شعبانی به عنوان ممتحنین این دوره به بررسی فیلمهای ارسالی پرداختند.

نتایج آماری قبول شدگان به شرح زیر است:

بخش پسران//

آزمون قرمز: 16 نفر
آزمون پوم یک: 9 نفر
آزمون دان یک:  9 نفر
آزمون  پوم دو: 1 نفر
آزمون دان دو: 5 نفر
جمع کل افراد شرکت کننده پسران: 40 نفر

 

بخش دختران//

آزمون قرمز: 11 نفر
آزمون پوم یک: 12 نفر
آزمون دان یک:  3 نفر
آزمون  پوم دو: 5 نفر
آزمون دان دو: 5 نفر
جمع کل افراد شرکت کننده دختران: 36 نفر

  • 17:30
  • 1400/09/30
  • 3486